27 noiembrie 2017

Lista imobilelor naționalizate în 1950 - Iasi

În 1948 a fost promulgată Legea Naționalizării nr.119 din 11 iunie pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi, prin care statul român naționaliza toate resursele solului și subsolului care nu se găseau în proprietatea sa, precum și a întreprinderilor individuale, a societăților de orice fel, asociațiilor particulare industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi și telecomunicații, etc. Au fost etatizate 1.060 de întreprinderi, detaliate pe parcursul a 28 de anexe, separate pe domenii de activitate. 
În noiembrie 1948, controlul statului s-a extins asupra cinematografelor şi caselor de sănătate, iar până în 1950 asupra farmaciilor, întreprinderilor chimice şi a tuturor unităţilor economice şi social-culturale, precum şi a unei mari părţi din locuinţe de proprietate privată. Legea a deschis calea pentru colectivizarea agriculturii româneşti.

1. - Ziarul Scânteia - Naționalizarea întreprinderilor

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru naționalizarea unor imobile

Publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 20 aprilie 1950

ART. 1
Pentru întărirea și dezvoltarea sectorului socialist în economia R.P.R.
Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului de locuințe supuse degradării din cauza sabotajului marei burghezii și a exploatatorilor care dețin un mare număr de imobile;
Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare;
Se naționalizează imobilele prevazute în listele anexe, înregistrate la Cancelaria Consiliului de Miniștri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret și la a căror alcătuire s-a ținut seama de următoarele criterii:
1. Imobilele clădite care aparțin foștilor industriași, foștilor moșieri, foștilor bancheri, foștilor mari comercianți și celorlalte elemente ale marei burghezii.
2. Imobilele clădite care sint deținute de exploatatorii de locuințe.
3. Hotelurile cu întreg inventarul lor.
4. Imobilele în construcție, clădite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum și materialele de construcție aferente oriunde s-ar afla depozitate.
5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a războiului, clădite în scop de exploatare și ai căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau reconstrucția lor.
ART. 2 Nu intra în prevederile decretului de fata și nu se naționalizează imobilele proprietatea muncitorilor, funcționarilor, micilor meseriași, intelectualilor profesioniști și pensionarilor.
ART. 3 Imobilele naționalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri ale întregului popor, fără nici o despăgubire și libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel.
ART. 4 Prin imobile în sensul prezentului decret se înțeleg atât terenul cu constricțiunile, cit și instalațiile aferente, cu întreg utilajul existent pentru întreținerea imobilului.
ART. 5 Imobilele proprietatea soțului, soției sau copiilor minori se considera ca aparținând unui singur proprietar în ce privește aplicațiunea prezentului decret.
ART. 6 Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie în toate drepturile foștilor proprietari.
Locatarii cu orice titlu ai imobilelor naționalizate, inclusiv foștii proprietari care locuiesc în aceste imobile, devin din momentul naționalizării, chiriașii Statului.
ART. 7 Imobilele naționalizate prin efectul prezentului decret trec în administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al cărei teritoriu se află.
ART. 8 Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnică și cu confiscarea averii, cei care vor vatămă, distruge sau înstrăina, prin orice mijloace, bunuri sau instalațiuni supuse naționalizării, precum și cei care vor zadarnici sau vor încerca sa zădărnicească naționalizarea prevazuta de prezentul decret.
ART. 9 Infracțiunile la prezentul decret se constata, se urmăresc și se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sancționarea infracțiunilor economice.
ART. 10 Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor îngriji ca drepturile Statului izvorând din prezentul decret, sa fie înscrise în formele prevazute de lege.
ART. 11 Cu aplicarea prezentului decret se însărcinează Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare.
ART. 12 Prezentul decret intra în vigoare pe data publicării lui.
Dat în București la 19 Aprilie 1950.

Lista imobilelor naționalizate în 1950 - Iași.


- str. Cuza Vodă
Blima Haia Fasst, 7 apartamente, Iași, str. Cuza Vodă 60
Cristofor Victor, 10 apartamente, Iași, Pasaj. Cuza Vodă 1
Coctez Elena, 4 apartamente, Iași, str. Cuza Vodă 44
Sehvarlg Riva, 4 apartamente, Iași, str. Cuza-Vodă 42
Traiana Emil și Traiana R., 4 apartamente, Iași, Cuza Vodă 39, str. Bucșinescu 19, str. Păcurari 45
Vantu Gh. Elena, 17 apartamente, Iași, str. Cuza Vodă 42, Pasaj
Waserman Silvia, 8 apartamente, Iași, str. Cuza Vodă 74
Lazarovici Iridan 4 apartamente,  Iași, Pasajul Cuza Vodă 42

- str. Costache Negri
David Ihil, 7 apartamente, Iași, str. Costache Negri 32.
Moscu Iacob 14 apartamente, Iași str. Costache Negri 22 Copou, jud Iași
Stern Iancu, 5 apartamente, Iași, str. C. Negri 63; str. Elena Doamna 20;
Solomon Ernestina și Sura Rosenberg, 7 apartamente, Iași, str. Costache Negri 90 
Weinstein Michel, 9 apartamente, Iași, str. C. Negrii 57

- str. Păcurari
Schneica Aneta, 10 apartamente, Iași, str. Păcurari 11; str. Florilor 1
Tuchie Gheorghe, 6 apartamente, Iași, str. Pacurari 80, str. Brăilei 89
Țuchel Gh. 7 apartamente, Iași, str. Dr. Pacurari 80
Bădărău Mircea, str. Pacurari nr. 36, Iași

- str. Ștefan cel Mare
Goresnic Benty, 24 apartamente, Iași, str. Ștefan cel Mare 2, str. Gându 4
Hirschonsohn Sofronie, 20 apartamente, Iași, str. Gându 4, Iași, str. Ștefan cel Mare 2
Iuster Martha, 3 apartamente, Iași, str. Ștefan cel Mare 57
Stern Henry, 18 apartamente,  Iași, str. Ștefan cel Mare 40
Banca Românească Inst. Bancară în lichidare   Iași str. Ștefan cel Mare 47, Șos. Moara de Foc 6

- str. Anastasie Panu
Abramovici Angela și Beniamin Timaud, 7 apartamente, Iași, str. Anastasie Panu 48
Spiegler O. H., 11 apartamente, Iași, str. Anastasie Panu 4, str. Elena Doamna 50, str. Costache Negri 90
Grunsfau Roza, 8 apartamente, Iași, str. A. Panu 8

- str. Gh. Dimitrov - azi bd. Independenței
Beer Etty sai Beer Faihi, 3 apartamente, Iași, str. Gh. Dimitrov 7
Landau Roza SI Ida M. 14 apartamente, Iași, str. Gh. Dimitrov 25, 26

- str. Dobrogeanu Gherea fostă Primăriei sau Gh. Mârzescu azi Gheorghe I. Brătianu
Blum Emil, 10 apartamente, Iași, str. Dobrogeanu Gherea 5, 7
Golden D. Dora, 6 apartamente, Iași, str. Dobrogeanu Gherea 11

- str. Lascăr Catargiu
Constantinescu Polixenia Iași, str. Lascăr Catargiu 53
Herescu Margareta, 4 apartamente,  Iași, str. Lascăr Catargiu 39

- str. I. C. Brătianu
Constantinescu Polixenia,  str. I. C. Brătianu 149
Solomon Iosub, 4 apartamente, Iași, str. I. C. Brătianu 100

- str. Vasile Conta
Weinstein Marcu, 10 apartamente, Iași, str. Vasile Conta 4
Wachtil Eizig, 8 apartamente, Iași, str. Crișan 8

str. Puskin
Dobrovici Marioara, 3 apartamente, Iași, str. Puskin 16. a
Teodoresc u Elena, str. Puskin nr. 9 Iași

- str. 23 August azi bd. Carol I (Copou)
Dragomirescu Petre, 5 apartamente,  Iași, str. 23 August 8
Iamandi Gr. Vasile, 7 apartamente,   Iași, Calea 23 August 44

- str. Filimon Sârbu azi strada Arcu
Iosifescu Vily, 4 apartamente, Iași, str. Filimon Sarbu 25
Schvartz Malvina, 4 apartamente, Iași, str. Filimon Sarbu, 16

- bd. 30 Decembrie fost Bulevardul Ferdinand azi Strada Gării ?
Leibovici S. Ferdinand, Maria Polden și Leibovici Emil 38 apartamente, Iași, B-dul 30 Decembrie 11
Șiara Dora și Ion, 5 apartamente,   Iași Bd. 30 Decembrie 1;

- Alte străzi
Manea Ion 5 apartamente, Iași str. Râpa Galbena 2 bis 
Fhiegelman M. A., 12 apartamente,  Iași, str. Cloșca 8
Manea Mihai 4 apartamente,  Iași str. Horia 3
Chirilovici Avram, 13 apartamente, Iași, str. Vântu 10, str. Haia Lifschitz 13
Constantin Lucia, 6 apartamente, Iași, str. Latescu 14 și 14 bis, Aleea El. Pavel 6
Clingher Eti, 8 apartamente, Iași, str. Ilie Pintilie 24-26
Ribalshi Boris (Butnici), 3 apartamente, Iași, str. Zlataust 6
Stanescu Elefteria, Mihai, Maria 3 apartamente, Iași, str. Sft. Sava 6
Schvartz Frida, 9 apartamente, Iași, str. Sf-tul Sava 13, Stradela Alba 4
Ghetu Vasile, 8 apartamente,  Iași, str. Ada Marinescu 5-6
Grunepen Rachele, 6 apartamente, Iași, str. Anton Pan 3   
Hadroschy Adolf, 43 apartamente,  . Iași, str. Labirint 4
Ianovici Virgil, 3 apartamente, Iași, Aleea Grigore Ghica, 25; str. Karl Marx 60
Ionescu Teodor, 3 apartamente,   Iași, str. G-ral Cerchez 7
Ionescu O. Bivolaru, 3 apartamente, Iași, str. Ada Marineanu 93; str. Octav Botez 8
Marcovici Sabina, 14 apartamente, Iași, str. Ștefan Gheroghiu 9
Niculescu Gheorghe 3 apartamente,  Iași, str. Buzdugan 3
Negoita Nicolae, 5 apartamente,   Iași str. Olga Bancic 6
Rosenberg Elias, 5 apartamente,   Iași str. Elena Doamna 34
Stoican Corneliu, 6 apartamente, Iași, str. Ralet 4A; str. 11 Iunie 5; 7; str. Eternității 6
Stratulat Alex. 3 apartamente, Iași, str. Primăverii 10
Segall Victoria, 9 apartamente, Iași, str. Dobrogeanu Gherea 6
Savim Elena, 5 apartamente,  Iași, fund. Boleescu 6
Știrbei Adisa, 3 apartamente, București, str. Sevastopol 26. Iași, Spit. Pascani 4
Tzintzu Elena, 2 apartamente,   Iași, Asachi 17
Tanasescu Maria, 4 apartamente, Iași, str. A. D. Xenopol 1


Lista completă pe lege5.ro, juris.ro

Un comentariu:

Elisei Cosuta spunea...

A fost jaf organizat.Cine a ocupat imobilele dupä confiscare?