31 mai 2017

Hanul Binder


 1. - Hotel Binder via Bing Maps


   2. - Hotel J.M.Clantz fost Binder în 1902

 3. - Fostul Hotel Binder în 2017

  4. - Fostul Hotel Binder în 2017
   
Aproape de intersecția bd. Independenței și strada Vasile Conta, lângă Blocul Express, există fostul Han Binder, azi imobil de locuințe.
Hanul a fost ridicat pe la 1851 de Iosef Ciolcin Binder, profesor la Școala de Arte și Meserii, care a decedat în 1867 așa că hotelul rămâne în grija lui Christian Wirt Peister. Hanul este ridicat la rangul de hotel unde se servea bere Pilsen, bucătărie vieneză și exista cel mai bogat salon de citire a gazetelor  internaționale care atrăgea numeroși curioși printre care și poetul Mihai Eminescu când era ziarist la Curierul de Iași în anul 1876.
Aici s-au cazat tinerii unioniști în ianuarie 1859 dar și deputații munteni adunați să sărbătorească Unirea, adică alegerea domnitorului Al. Ioan Cuza la București.
Aici a fost primul Birou tehnic feroviar al Iașilor unde erau cazați inginerii I. Zaharievici și E. Kalcovski, meșterii căii ferate Lemberg- Suceava- Pașcani- Iași care în iunie 1868 va lega Iașiul cu Viena și întreaga Europă în iunie 1870, cu 2 ani înaintea Bucureștiului.

5. - Căile ferate române - Calea ferată Lemberg-Cernauti-Jassy-Buzau-Mărășești în 1866

În 1878, la a XV-a aniversare a Junimii, tânărul dramaturg I.L. Caragiale citește pentru prima data în public comedia O noapte furtunoasă el interpretând toate rolurile. Va prezenta O scrisoare pierdută în holurile Hotelului Traian și Cuconul Leonida față cu reacțiunea la Hotelul Europa.
Aici, în noiembrie 1881, avea loc a XVIII-a aniversare a Junimii la care participa Titu Maiorescu dar și actrița Sarah Bernardt de la comedia franceză. 
 
  6. - Actrița Sarah Bernard în 1877
   
Un an mai târziu, la a XIX-a aniversare, Maiorescu recita capodopera Luceafărul care fusese prezentată Junimii bucureștene o lună mai devreme. La aniversări mai participau de obicei și Ion Creangă, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Petre Carp, Miron Pompiliu, V. A. Ureche
În septembrie 1911 la Hotelul Binder erau găzduiți mulți universitari din întreaga Europă veniți pentru Jubileul Universității Al. I. Cuza.
Prin 1940 hanul este transformat în Școală de subingineri iar apoi devine Institutul de proiectări ISPOTA. 
În anii 1950 este transformat în imobil de locuit cu 25 de camere iar în 1974 aici se deschide sediul Editurii Junimea. Hotelul scapă de demolările din capătul străzii Dimitrov (fostă Strada de Sus sau I. C. Brătianu azi bd. Independentei) după lucrările din decembrie 1984 și aprilie 1989. 
Astăzi are montată o placă, realizată cu sprijinul Muzeului Literaturii Romane (MLR), care comemorează locul unde erau organizate banchetele Junimii.

 7. - Fostul Hotel Binder în 2017
   

26 mai 2017

Biserica Bărboi

Biserica Bărboi a fost construită pe locul unei biserici ridicată de vornicul Ioan Ursu Bărboi din neamul Sturdzeştilor în perioada 1613-1615. În anii 1841-1844, marele logofăt Dimitrie Sturdza o reconstruiește după planurile arh. grec Andrei Caridis ajutat de meșterii Atanasie și Gheorghe.

Biserica a fost transformată în 1669 în mănăstire, urmașii ctitorului închinând-o Mănăstirii Vatopedu din Muntele Athos. În această biserică a fost înmormântat în anul 1842 urmașul lui Ursu Bărboi, fostul domnitor Ioniță Sandu Sturdza (1822-1828), primul domn pământean al Principatului Moldovei de după epoca fanariotă. Tot aici sunt înmormântați și alți membri ai familiei Sturdza, precum și poetul Alecu Russo (1819-1859), autorul volumului Cântarea României.

Fiind transformată în mănăstire în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, Biserica Bărboi a fost înconjurată de ziduri de incintă. Din aceste ziduri se mai păstrau în 1974 doar unele fragmente pe latura nordică și în colțul nord-vestic de la intrare fiind restaurate între anii 1984-1986. Biserica a fost reasfințită la 27 noiembrie 1988 de către patriarhul Teoctist.

Turnul clopotniță a fost construit în anul 1729 de către domnitorul Grigore Ghica al II-lea, în cel de-al treilea an al primei sale domnii în Moldova. Turnul este construit din piatră cioplită, cu boltă din cărămidă cu patru nivele. Primul nivel reprezintă bolta de acces în incinta mănăstirii, nivelurile doi și trei adăpostesc clopotele iar în al patrulea se găsește ceasul.

De-a lungul timpului, la Biserica Bărboi au funcționat Institutul de învățătură pentru fete, Liga Culturală, o bibliotecă populară numită "Casa Românească de citire", înfiinţată de Nicolae Iorga, Asociaţia "Frăţia Ortodoxă", filiala Iaşi. Tot aici au locuit frații Cicerone şi Valeriu Iordăchescu, mari profesori ai Seminarului "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ.

 1. Biserica Bărboi în 1900 - Jasi

  2. Biserica Bărboi

 3. Biserica Bărboi

  4. Sfințirea Bisericii Bărboi de patriarhul Teoctist în 1988

  5. Biserica Bărboi

  6. Biserica Bărboi

  7. Biserica Bărboi

  8. Turnul Bisericii Bărboi - Jassy

  9. Turnul Bisericii Bărboi

22 mai 2017

Cuvântul Independența pe bd. Independenței

Blocurile de pe partea stângă a bulevardului Independenței, dinspre Facultatea de Medicină și Farmacie (UMF Iași) până la intersecția cu strada Sărărie - Târgu Cucu, au balcoanele dispuse astfel încât să formeze cuvântul Independența, fiecare scară din cele 3 blocuri reprezentând o literă (IND-EPEND-ENTA).

Fostă Uliță de Sus, a Hagioaiei, denumită apoi I. C. Brătianu și Gheorghe Dimitrov, după numele liderului partidului comunist bulgar, s-a transformat în largul Bulevard al Independenței la începutul anilor '80, primind acest nume după Statuia Independenței din fața Policlinicii Municipale, statuie inaugurată cu ocazia Centenarului Independenței României (1877).
Blocurile de pe bulevardul Independenței au fost construite între 1980 - 1983 după planurile arh. Gheorghe Hereș, care a proiectat o mare parte din Piața Podu Roș, cartierul Alexandru cel Bun dar și Catedrala Catolică Sfânta Fecioară Maria Regina de lângă Mitropolie și Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus din zona CUG.

Pe bulevardul Independenței, dinspre Copou, se disting câteva clădiri monument istoric: Fostul Hotel Binder (1851), Clinica de Stomatologie Infantilă (Casa Asigurării Meseriașilor - 1930), Spitalul și Biserica Sfântul Spiridon (1752), Turnul clopotniței Sf. Spiridon (1786), cele două cișmele Sf. Spiridon, cu inscripții în limba turcă, greacă și română (1765), Piața Națiunilor Unite și Facultatea UMF  (Palatul Calimachi - 1793), Muzeul de Istorie Naturală (Casa Roset  - Vasile Rosetti - 1811) și mica grădină botanică, Mănăstirea Golia (1660) și Casa logofătului Anastasie Bașotă (1838). 

Iată o simulare via Bing Maps.

 1. - Cuvântul Independența


Imagini cu fiecare bloc găsiți pe ziaruldeiasi.ro

18 mai 2017

Noptea Muzeelor în Iași1. Hartă Noaptea Muzeelor Iași 2017

Noaptea Muzeelor este un eveniment european desfășurat la nivel internațional, aflat la a 13-a ediție. A fost iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronată de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor.

Muzeele participante la evenimentul european Noaptea Muzeelor în 2017 din orașul Iași în noaptea dintre 20 și 21 mai:

1. Palatul Culturii

a. Muzeul de Artă:
„Maeștrii picturii românești în patrimoniul Muzeului de Artă”
„Afișul polonez contemporan”

b. Muzeul de Istorie a Moldovei:
„Curtea Domnească din Iași: o istorie redescoperită”
„Socializare și divertisment la 1900”

c. Muzeul Etnografic al Moldovei:
„Cotidianul țărănesc: inventivitate şi pragmatism”
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”:
Instrumente de muzică mecanică în colecțiile Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
„Retrotehnica”
Holul de onoare: Prezentare de arme și echipamente geto-dacice și sarmatice susținută de Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova
Orar: 19.00 – 02.00 Adresă: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1
   
2. Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”: Apostolul (Codicele Bratul, primul manuscris românesc datat – 1559-1560);  Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: str. Anastasie Panu nr. 54, Iaşi

3. Primăria Iași – Palatul Roznovanu - Iași, Capitala Renașterii Naționale
Vizitarea gratuită a Palatului Roznovanu, sediul Primăriei Municipiului Iași
Palatul Roznovanu a jucat un rol deosebit pe scena istoriei mai ales în Primul Război Mondial, între 1916 – 1918, când a găzduit sediile ministerelor conducerii politice refugiate de la București. Palatul Rosetti-Roznovanu a găzduit Curte De Casație Și Justiție, Arhiva Și Servicii ale Ministerului De Justiție. În încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului își avea biroul M.S. Regele Ferdinand I, iar în actuala Sală de ședințe a Consiliului Local s-a întrunit, în 1918, Consiliul de Război al României.
Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, 700064 Iaşi

4. Muzeul „Otilia Cazimir”: scrisori de la copii către Otilia Cazimir, cea mai iubită scriitoare de cărți pentru copii;
Colecţia „Istoria teatrului românesc”: insignă de la inaugurarea Turnului Eiffel, care a aparținut lui Teodor Burada, prezent la eveniment;
Acces: gratuit. Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: str. O. Cazimir, nr. 4, Iaşi

6. Sinagoga Merarilor Iași - Ora 22.00 deschiderea oficiala a evenimentului – alocuțiune Presedinte Ing.dipl. Ghiltman Abraham – istoricul sinagogilor din Iași , alocutiune dl. lector univ. Moga Iulian – Sinagoga Merarilor din Iasi, alocutiune director JCC Iasi – Albert Lozneanu , prezentare activitatea JCC Iasi; speech reprezentant Primaria municipiului Iasi cat si alte oficialitati , scriitorul Mircea Radu Iacoban
Ora 22.30 – 23.00 – vizitare expoziție foto si standuri cu principalele sărbători evreiesti – degustare de produse traditionale evreiesti;
Ora 23.00 – 01.00 – Recital formatia Klezmer Niggun a Comunității Evreilor din Iasi
Orar: 22.00 – 01.00. Adresă: Str. Elena Doamna 13, Iași

7. Muzeul Unirii - Adresă Strada Lăpuşneanu 14
Deschis între orele 19.00 – 24.00 (ora de intrare a ultimului vizitator)
Expoziţia „Personalităţi feminine ieşene în Primul Război Mondial”, parteneri: Arhivele Naționale ale României – SJAN Iași, curatori: dr. Aurica Ichim, dr. Sorin Iftimi
Expoziția „Palatul Unirii – Cartier Regal (1917 – 1918)”, parteneri: Primăria Municipiului Iași, Arhivele Naționale ale României – SJAN Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași
Expoziție de artă plastică, Sorin Purcaru, „Ritual de trecere”
Expoziția permanentă a Muzeului Unirii
Ora 20.30, Spectacol folcloric susținut de ansamblul „Hora Moldovei” al Cercului Militar Iași, parteneri: Primăria Municipiului Iași, Asociația „Alexandru Lăpușneanu”
Ora 21.00, Proiecție de film, „Ecaterina Teodoroiu parteneri: Primăria Municipiului Iași - Departamentul „Centenar”
Ora 21.00 Momente de muzică, dans și modă, parteneri: Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, îndrumător Lect. Univ. Dr. Ligia Cosoi, și Academia Jr., îndrumător: Alina Babcinetchi Cosoi

8. Primăria Iași – Serviciul de Stare Civilă - Starea civilă în vreme de război (1916 – 1918)
Expoziție de documente specifice activității de stare civilă din perioada Primului Război Mondial. Parteneri: Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași
Orar: 19.00 – 00.00. Adresă: Str. V. Alecsandri nr. 8, Iași

9. Muzeul de Anatomie - Univ. de Medicina și Farmacie "Gr. T. Popa" Adresă: Str. Universității nr.16

10. Muzeul „Mihai Codreanu”: samovarul sonetistului Mihai Codreanu, fabricat la sfârșitul secolului al XIX-lea în oraşul Tula, din sudul Rusiei; Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: str. Rece, nr. 5, Iaşi

11. Muzeul „Vasile Pogor”: casetă de corespondență (proveniență: Dimitrie Anghel), donație recentă către MNLR Iași; Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: str. Vasile Pogor nr. 4, Iaşi

12. Muzeul „PONI-CERNĂTESCU” - Deschis între orele 18.00 - 24.00 (ora de intrare a ultimului vizitator)
Spectacol literar-muzical-coregrafic „Portativul tânărului artist”
ora 18.15: Spectacol de teatru „Frământări interioare” (colaj de monologuri), susținut de studenții anului II Actorie, Facultatea de Teatru Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, coordonator asist. univ. dr. Iuliana Moraru
ora 19.00: Moment muzical – Interpretează Cvintetul de suflători, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, și Giulian Lupu, saxofon. Îndrumători: prof. Florin Loghin, prof. Laurențiu Reut
ora 19.30: Momente de teatru. Interpretează elevii clasei a X-a, secția teatru, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Îndrumător: prof. Dan Narcis Abuhnoaie
ora 20.00: Momente de balet si dans. Interpretează elevii secției de coregrafie, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Ansamblul „Veselka” al Uniunii Ucrainenilor. Îndrumător: prof. Rodica Fălișteanu Adresă: Str. Kogalniceanu 7B, Iași 700454

13. Muzeul Memorial “MIHAIL KOGĂLNICEANU” - FESTIVAL BOIERESC 19-20 MAI 2017
VINERI , 19 MAI 2017
Orele 15:00 – Atelierul de teatru „De-a...Caragiale” – participă elevi ai Şcolii „Ioanid Romanescu” Voineşti, coordonator prof. dr. Sorina Locovei
Orele 16:00 – Recital vocal-instrumental „Armonii de primăvară”, interpretează elevi şi profesori ai Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi : grupul folk TA-MU-PA (coordonator prof. Serinela Pintilie), Mădălina Irimia, prof. Adriana Turbatu şi prof. Amalia Romila (pian)
Orele 17:30 – ,,Momente lirice” – interpretează Diana-Elena Barbu soprană, Maria-Daniela Păuleţ, mezzosoprană, Elena Bălinişteanu soprană. La pian: Ana-Maria Schneider
SÂMBĂTĂ, 20 MAI 2017
La taifas cu ...Mihail Kogălniceanu, în interpretarea actorului Liviu Manoliu
Orele 16:30 – Atelier de dezvoltare personală pentru tineri – „Eu sunt comunicarea”– coordonatori prof. Milina Drobotă şi Marius Iosub
Orele 18:00 – Recital de absolvenţă - interpretează: Maria Miler şi Simona Sîrbu, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, clasa conf.univ.dr. Cristina Simionescu şi clasa conf.univ.dr. Paula Ciochină. Acompaniază la pian: lector univ.dr. Brândușa Tudor şi asist.univ.drd. Ina Cristea
Orele 19:00 – Moment muzical piano-duet „Călătorind în timp pe… portativ” susţinut de prof. Ramona Tumurug şi prof. Diana Roman
Orele 20:00 – ,,Momente lirice”, interpretează Diana-Elena Barbu soprană, Maria-Daniela Păuleţ, mezzosoprană, Elena Bălinişteanu soprană. La pian: Ana-Maria Schneider
Orele 20:30 – Proiecţie film documentar în spaţiul exterior muzeului
Orele 20:45 – Recital de pian – „Gala Laureaţilor”, interpretează elevi olimpici ai Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, clasa prof. Carmen Şoltuz: David Luchian, Sara Costandache, Alexandru Ciotloş, Viviana Ţaga
Orele 21:30 – Splendorile Operei – Arii şi duete din opere în interpretarea soliştilor Operei Naţionale Române Iaşi: Cristina Grigoraş-soprană, Cătălina NanuVicovan –soprană, Marinela Nicola –mezzosoprană, Silviu Stratulat – tenor. Acompaniază la pian Simona Gâdei. Prezintă prof. Adriana Turbatu.
Vizitarea expoziției permanente până la orele 24.00. Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu 11

14. Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca): revista „Convorbiri literare”, nr. 10 din 1881, ce include ca prim text începutul Amintirilor din copilărie de Ion Creangă;  Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: str. Simion Bărnuţiu nr. 4, Iaşi

15. Muzeul „G. Topîrceanu”: calculator manual metalic cu husă, din primele modele, realizat de George Topîrceanu și Ștefan Procopiu, în atelierul acestuia din Iași; Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: str. Ralet, nr. 7, Iaşi

16. Muzeul „Mihail Sadoveanu”: certificat de înscriere a firmei de popularizare a jocului de șah, înființată la Iași, în 1930; Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, Iaşi

17. Muzeul „Mihai Eminescu”: foaie cu semnătura lui Mihai Eminescu. Orar: 19.00 – 01.00. Adresă: Parcul Copou, Iaşi

Vor fi deschise publicului, în același interval orar, și muzeul „C. Negruzzi” de la Hermeziu-Trifeşti, muzeul „Vasile Alecsandri” de la Mirceşti, punctul muzeal „Dimitrie Anghel” de la Miroslava, punctul muzeal „Ionel Teodoreanu” de la Golăiești și punctul muzeal „G. Ibrăileanu” de la Tg. Frumos.

Va fi deschisă publicului și expoziția „Pogromul de la Iași” (strada Vasile Alecsandri, nr. 6, fosta Chestură de Poliție), care ilustrează cel mai mare masacru de pe teritoriul României în epoca modernă și primul masacru antisemit major de la declanșarea operațiunii Barbarossa împotriva Uniunii Sovietice (22 iunie 1941), la care România lui Ion Antonescu a participat ca aliat al Germaniei naziste.

Duminică, 21 mai 2017, programul de vizitare va fi între orele 12:00 și 17:00. Parteneri: Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Palatul Copiilor Iași, Club Interact Iași.

PALATUL „ALEXANDRU IOAN CUZA” DE LA RUGINOASA 17.00 - 24.00

MUZEUL VIEI ȘI VINULUI DE LA HÂRLĂU 18.00 - 24.00
Lansare de carte – „Curtea Domnească a Hârlăului. Documente”, autor Dumitru Miron
Vizitarea expoziției permanente
Petrecerea din Parcul Muzeului cu participarea Ansamblului de dansuri Rapsodia Hârlăului, coregrafia prof. Gabriela Sandu.

 2. Afiș Muzeul Literaturii - Noaptea Muzeelor 2017

 3. Afiș Palatul Culturii - Noaptea Muzeelor 2017via muzeulliteraturiiiasi.ro
iasifun.ziaruldeiasi.ro
noapteamuzeelor.ro

14 mai 2017

Aleea Principesa Maria


 1. - Aleea Principesa Maria - color via facebook.com/jecinci/

În partea de sud a Parcului Copou, a existat Aleea Principesei Maria, astăzi intitulată Aleea Copou. Pasajul, care face legătura cu strada Titu Maiorescu - Văscăuțeanu, a fost afectat de  bombardamentele din 1944, clădirea din stânga fiind distrusa în totalitate.

Aleea poarta numele Principesei Maria (1875-1938), născută Marie Alexandra Victoria în Kent (Anglia), nepoata reginei Victoria, soția regelui Ferdinand I și Regina Maria a României între 1914 - 1927. 

2. - Regina Maria via wikipedia

România a avut patru Principese Maria:  
a. Principesa de Hohenzollern (1870 - 1874), unicul copil al Regelui Carol I al României și a soției sale Regina Elisabeta, care s-a îmbolnăvit de scarlatină decedând în aprilie 1874,

b. Regina Maria a României (1875-1938) soția regelui Ferdinand I,
c. Marie de Hohenzollern-Sigmaringen (1900-1961), viitoare Regina Maria a Iugoslaviei, fiica regelui Ferdinand și sora regelui Carol al II-lea al României, 

d. Principesa Maria a României, fostă Principesă de Hohenzollern (n. 1964), fiica regelui Mihai I.

Principii moștenitori Ferdinand și Maria au vizitat Iașiul în martie 1894 fiind cazați la palatul Sturdza (din Miroslava ?).

 3. - Aleea Copou fosta Aleea Principesa Maria


 4. - Aleea Principesa Maria

  5. - Aleea Principesei Maria

 6. - Aleea Principesa Maria Jasi - cca. 1900

  7. - Aleea Principesei Maria cca. 1914

 8. - Aleea Principesei Maria

  9. - Aleea Principesei Maria
 10. - Aleea Principesei Maria

 11. Aleea Copou în 2014 via Google Maps

 12. Aleea Copou în 2014 via Google Maps

via delcampe.net, ebay.net, facebook.com/iasifotografiivechi

Video - Iași in 1944

via Iași Vechi 1944 II 


via  Iasul în 1944 - "Cu aparatul de filmat pe Frontul de Est"


via   Târg interbelic

13 mai 2017

Alexandru Antoniu - Fotograful Iașiului de la 1901-1904

Alexandru Antoniu (1860–1925) este un fotograf care şi-a desfășurat activitatea în Bucureşti în perioada 1890-1925.
A fost recompensat cu medalia de bronz la Expoziţia universală de la Paris pentru Albumul General al României, publicând și alte două albume de mare interes: în 1906 Expoziţia Generală Română 1906 (dedicat M.S. Regelui Carol I, cu ocazia aniversării a 40 de ani de domnie) şi în 1910 Din Bucuresci.
Albumul general al României este compus din 300 tablouri reprezentând "monumentele istorice şi contemporane, posiţiuni pitoresci, domeniul coroanei şi costume naţionale cu descrierea istorică şi pitorească", imagini realizate in perioada 1901-1904. Lucrarea a fost structurată în două părţi: partea I a apărut în anul 1901 la Atelierele Stegel&Co. din Dresda şi Berlin, ateliere specializate în fotografie artistică, fotogravură litografie şi tipografie, iar partea a II-a, trei ani mai târziu, la Editura Socec din Bucureşti.

Am găsit 12 poze in care este reprezentat orașul Iasi in perioada 1901-1904.

 1. Teatrul Național în 1901 fotografiat de Alexandru Antoniu

 2. Gara din Iasi (Jassy) în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu
  
 3. Școala Normala în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu
  
 4. Cazarma din Copou în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu

 5. Liceul internat în 1901 fotografiat de Alexandru Antoniu

 6. Universitatea în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu
  
  7. Mănăstirea Trei Ierarhi în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu


 8. Biserica Sf. Sava în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu
  
 9. Mănăstirea Golia în 1901 fotografiată de Alexandru Antoniu

  10. Mănăstirea Cetățuia în 1901 fotografiata de Alexandru Antoniu

  11. Mănăstirea Frumoasa în 1901 fotografiata de Alexandru Antoniu

 
  12. Mănăstirea Galata 1901 fotografiata de Alexandru Antoniu

10 mai 2017

Fotografi în Iași între 1900-1940

Continuăm articolele dedicate fotografilor din Iași cu perioada 1900-1940.

- Siegmund Packer  1910

Avea sediul în Casa Kieser din str. Lăpușneanu nr 34 - în dreptul bisericii Banu. Casa joasă, retrasă de la stradă, unde executase între 1910-1928 fotografii de tip mignon, mărci și cărți postale folosind pelicule Agfa, Lumier, Veraxs, Mimosa, Kodak.

 1. - A.C. Cuza, Ion Creangă (48 ani) și Nicolai Andriescu-Bogdan, Slănic Moldova
Copie după originalul din 1885 
Fotoglob electric - Siegmund Packer - Str. Lapusneanu 34 Jasi Slanic

 2. - de S. Packer în 1918

 3. - de S. Packer 

4. - Eleonora Lohan în 1930 îmbrăcată în costum popular

5. - de S. Packer  in 1936

6. - de S. Packer  

 7. - de S. Packer 

 8. - de S. Packer 

9. - de S. Packer 

 10. - de S. Packer 

 11. - de S. Packer 

12. - de S. Packer  

13. - de S. Packer  

 14. - Vulcana Bai în 1936 de S. Packer 

15. - Statuia Cavaleristului în atac in 1918 de S. Packer  

16. - de S. Packer  

 17. - Siegmund Packer Fotograf Jasi

17. - Siegmund Packer Fotograf Jassy

19. Siegmund Packer - Fotoglob Electric -
 Iași Slanic Moldova - Cliseurile sunt rezervate


- Zaharia Weiss  1920

In București a existat Tipografia Weiss.

 20. - de Weiss în 1920

  21. - Actorul Al. Demetrescu- Sylva de Weiss

  22. - de Weiss

  23. - de Weiss

  24. - de Weiss

 25. - de Weiss

  26. - de Weiss

  27. - de Weiss

  28. - de Weiss

 29. - de Weiss in 1940
  
  30. - de Weiss

  31. - de Weiss

  32. - de Weiss

  33. - de Weiss

 34. - de Weiss

  35. - de Weiss

 36. Corul Platoff de Weiss

37. Balul politiei în 1937 Weiss 

38.  Fotograful Curții Regale Weiss Jasi

39. Z. Weiss Photographe Royal - Jassy

- Rosenthal 


40. Foto Rosenthal - Brand - Jassy ?

41. -  Rosenthal IASI, JASSY

- Rembrandt ~ 1930

41b. - Foto Rembrandt Sala Rosenthal Jassy via bzi.ro

42. - Rembrandt - JASSY - 1930
  
43. - Foto Rembrandt, Sala Rosenthal, Jassy

- Stefan Haberhauer ~ 1930


 44. de Stefan Haberhauer - IASI 1930 

  45. de Stefan Haberhauer

 46. de Stefan Haberhauer

- Alfred Launay

Avea studio la adresa str. Lăpușneanu nr.  13

 47. Alfred Launay - Iasi

  48. Alfred Launay - Iasi

  49. Alfred Launay - Jassy

Alți fotografi

- Alexandru Antoniu a realizat între 1901-1904 o serie de fotografii în Iași. Le puteți viziona aici.

- Salvador Scutari ~ 1923
Fotograful Salvador Scutari a lucrat în 1923 în același studio ca familia Heck pe str. Lăpușneanu.

- Gheorghe Chessler 1943
Aveau sediul in Casa Hala de bere din str. Lăpușneanu nr 36, azi imobilul cu Telekom și Synevo de lângă biserica Banu. In 1943 se deschide aici un atelier foto condus de ofițerul de aviație Gheorghe Chessler care fotografiase din avion Iașiul acoperit de ape în iunie 1932 dar și imagini aeriene cu Palatul Administrativ, Gara, Strada Ștefan cel Mare, Universitatea, Școala Normala si Piata Unirii. Pasiunea fotografiei o moștenise de la tatăl sau Max Cheesler, fost ucenic al vestitului Carol Pop de Szathmary.
 

Alte informații


Detalii despre fotografii din orașul Iași în perioada 1850-1900 găsiți pe turistiniasi.blogspot.ro

Mai multe detalii despre istoria străzii Lăpușneanu din Iași (fostă Ulița Sârbească) găsiți pe turistiniasi.blogspot.ro. 

Multe imagini inedite pot fi văzute la Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi "Mihai Eminescu" din Parcul Copou, program 10:00 - 17:00; luni: închis. 

via blog.alexgalmeanu.com , foto-ideea.blogspot.ro, cultural.bzi.ro, flickr.com
cartea Ion Mitican - Strada Lăpușneanu