06 septembrie 2017

Grădina Ghica Vodă


În grădina publică Ghica Vodă se află monumentul dedicat lui Grigore al III-lea Ghica, fost domnitor al Moldovei de două ori: 18 martie 1764 - 23 ianuarie 1767 și septembrie 1774 - 1 octombrie 1777 și al Țării Românești: 17 octombrie 1768 - 5 noiembrie 1769. 

1. - Monumentul Grigore Ghica via delcampe.net

A zidit lângă Mitropolie o școală ca urmare a reorganizării învățământului, construiește două fântâni deoarece alimentarea cu apă era o problemă pentru populația Iaşului și a înființat o fabrică de postav (stofă) la Chipirești (jud. Iași).

În iulie 1774 se termină războiul ruso-turc început în 1768. Profitând de înfrângerea armatei turcești, austriecii au prezentat la tratative o hartă falsă sub pretextul că teritoriul Bucovinei le este necesar pentru trecerea lor din Transilvania în Galiția (azi teritoriu între Polonia și Ucraina).
Deoarece a protestat împotriva pierderii Bucovinei și a cerut ajutor Prusiei, austriecii au cerut turcilor să-l înlăture pe Grigore Ghica. Aceștia au trimis un capugiu (agent executor) la curtea lui Grigore, cu porunca de  a-l aduce viu sau mort la Istanbul.

Capugiul, ajuns la Iași, a întins domnitorului o cursă: s-a prefăcut bolnav și l-a invitat la hanul Beilicului, unde erau găzduiți dregătorii turci. Turcii îl decapitează și îi îngroapă corpul în grădină.   Grigore al III-lea al Moldovei a fost ucis pe 1 octombrie 1777, capul său fiind dus la Istanbul, trupul fiindu-i înmormântat la mănăstirea Sf. Spiridon din Iași. 
În literatură este întâlnit ca personaj principal al primei piese de teatru scrise în limba română: 'Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova exprimată sub formă de tragedie'. 

2. - Monumentul Grigore Ghica în 2017

Monumentul din marmură albă sub forma unui sarcofag (cenotaf) a fost ridicat și dezvelit la data de 1 octombrie 1875 în apropierea fostului Beilic turcesc. Monumentul are gravat deasupra sa inscripția: 'În amintirea lui Grigorie Ghica V.V. ucis de turci la 1777, luna octombrie. Țara recunoscătore'. În partea stângă a cenotafului, este următoarea inscripție: 'Grigorie Ghica V.V. a protestat contra luarei Bucovinei', iar în partea dreaptă stă scris: 'Această pieatră sa redicat de cătră Consiliul Comunal din Jassi în Anul 1875 Octomvrie 1'.

 3. - Sarcofagul

 4. - Inscripție partea stângă

5. - Inscripție partea dreaptă

Bustul fostului domnitor a fost realizat din marmură de către sculptorul Karl Storck la propunerea consilierului Vasile Pogor și fost inaugurat la data de 29 august 1876 fiind martor și poetul Mihai Eminescu care a descris ceremonia într-un articol în ziarul Curierul de Iași.
Bustul inițial s-a deteriorat în timpul celor 100 ani, a fost restaurat și dus la Muzeul de Artă din Iași, unde se află și în prezent. În locul lui, în anul 1975, a fost amplasat un bust de piatră, executat de către Lucreția Dumitrașcu Filioreanu.

via wikipedia        

Niciun comentariu: