18 iunie 2017

Mănăstirea Frumoasa

Mănăstirea Frumoasa este o mănăstire ortodoxă de călugărițe ctitorită în secolul al XVI-lea de către hatmanul Melentie Balica și refăcută de mai multe ori în decursul timpului. Actuala biserică a mănăstirii a fost construită în perioada 1836-1839 de egumenul Ioasaf Voinescu în stil ucrainean.

Aflată la poalele dealului Cetățuia, pe un dâmb ce domină zona inundabilă a pârâului Nicolina, înconjurată de un peisaj de basm unde domnitorii își stabileau reședința de vară, cu iazul înconjurător ce a transformat mănăstirea Frumoasa într-o mică cetate de insula, fapt care i-a dat numele de Frumoasa.

În incinta Mănăstirii Frumoasa se afla casa numita "Palatul de pe ziduri" sau "Palatul Sturdza", care a fost construit cu parter și etaj între anii 1818-1819, după planurile arhitectului Martin Kubelka.

Turnul a fost construit între anii 1819-1833 de către arhimandritul Ioasaf Voinescu, în locul unui alt turn de piatră care se ruinase.
În prezent, la Mănăstirea Frumoasa trăiește un grup de călugărițe care au venit de la Mănăstirea Văratec, din județul Neamț.
În pronaosul bisericii se află mormântul domniței Ruxandra, fiica lui Grigorie Ghica Vodă iar în curtea Mănăstirii Frumoasa, în partea stângă a bisericii, domnitorul Mihail Sturdza a ridicat un mausoleu de marmură albă unde este înmormântat marele logofăt Grigore Sturdza (1758-1833), tatăl domnitorului moldovean Mihail Sturdza. În mausoleu au mai fost înmormântați și alți membri ai familiei Sturdza dintre care doi înrudiți cu familiile Vogoride și Mavrogheni.

În perioada 1945-2002, clădirile din curtea mănăstirii, cu excepția bisericii, au fost folosite ca spital militar, cazarmă, închisoare și școală pentru infirmieri. În anul 1930, închisoarea militară a Corpului IV Armată s-a mutat din casele egumenești ale Mănăstirii Frumoasa într-un depozit de cereale și furaje de pe dealul Copoului, ce aparținea Corpului IV Armată.  

Fiind așezată pe o terasă cu o altitudine relativă de 8-10 metri față de șesul Bahluiului, Biserica Frumoasa este alcătuită din următoarele 6 obiective: Biserica "Sf. Voievozi" - datând din perioada 1836-1839, Palatul de pe ziduri - datând din perioada 1818-1819, Ruinele Palatului "pentru femei" - palatul domnițelor, aflat astăzi în ruină și datând din secolul al XVIII-lea, Turnul-clopotniță - din perioada 1819-1833, Zidul de incintă - din perioada 1726-1733,  Mausoleul lui Grigore Sturdza - din perioada 1833.

  1. - Mănăstirea Frumoasa în 1854

2. - Mănăstirea Frumoasa

 3. - Mănăstirea Frumoasa

4. - Interiorul Mănăstirii Frumoasa

 5. - Mausoleul din curtea mănăstirii

via wikipedia, delcampe.net,  crestinortodox.ro, frumoasa.mmb.ro

Niciun comentariu: